Görög - római mitológia
 
Görög Római Meghatározás
Adónisz - Aphrodité kedvese, ifjú vadász
Agamemnón  - a görög sereg fővezére a trójai háborúban 
Aglaia - a Khariszoknak, Aphrodité kísérőinek, a báj és a szépség istennőinek egyike
Aiaié - mesés sziget, Kirké lakóhelye
Aidósz - a szemérmességet és a becsületességet megszemélyesítő istennő
Aigeusz - Thészeusz apja, Athén királya, tévedésből a tengerbe ölte magát
Aigisz - Zeusz pajzsa, amit az őt gyerekkorában tápláló kecske bőréből készített
Aiglé - a Heszperiszek kertjét őrző nimfák egyike
Aineiasz Aeneas Aphrodité és Ankhiszász fia
Aiolosz Aeolus a szelek királya
Airéné Pax a Hórák egyike, a béke istennője
Akhelóosz  - folyamisten 
Akherón - az Alvilág egyik folyója
Akhilleusz  - Peleusz és Thetisz fia, a trójai háború legnagyobb hőse 
Aktaión - Arisztaiosz fia, szenvedélyes vadász
Alküoné - Aiolosz lánya, akit az istenek jégmadárrá változtattak
Amaltheia  - a kecske, aki Zeuszt táplálta 
Amazonok - harcos asszonyok
Ambroszia  - a menádok egyike 
Ambrózia - Az istenek étele és illatszere. Aki eszik belőle, az Olymposzra mehet
Ampelosz - egy szatír és egy nimfa fia, Dionüszosz barátja
Amphión - Zeusz és Antiopé fia, thébai király, remek lantos
Amphitrité  - Poszeidon felesége 
Andraszteia  - Zeusz dajkája, nimfa 
Andromakhé  - Hektór felesége 
Andromeda  - Perszeusz felesége, halála után az égre helyezték, ő lett az Andromeda köd 
Antaiosz  - Gaia földistennő fia
Antikleia  - Odüsszeusz anyja 
Antiphatész  - emberevő óriás 
Aphrodité  Venus a szépség és a szerelem istennője 
Apollón Apolló Zeusz és Létó fia, napisten, a jóslás és a költészet istene
Árész Mars, Quirinus a háború istene
Argó - a hajó, melyen az argonauták Kolkhiszba utaztak
Argosz - Gaia fia, ezerszemű szörny
Ariadné - Minósz lánya, Thészeusz a tőle kapott fonal segítségével szabadult ki a labirintusból
Artemisz Diana Zeusz és Létó lánya, a vadászat istennője
Aszklépiosz  Aesculapius Apollón fia, a gyógyítás istene 
Até - a balsors istennője
Atlasz - a titánok egyike, az eget tartja a vállán
Atroposz Atropus a Moirák egyike, aki a sors fonalát elvágja
Bakkhosz Liber, Bacchus  a bor istenének, Dionüszosznak másik neve
Baukisz - Philémon felesége, vendégül látták Zeuszt és Hermészt
Briaréósz  - százkezű óriás 
Briszéisz  - Akhilleusz legkedvesebb rabnője 
Daidalosz  - A legnagyobb görög festő, szobrász, építész és feltaláló. Ikarosz apja, akivel együtt repült 
Damasztór  - a Gigászok egyike 
Danaidák - Danaosz ötven lánya, kik apjuk kedvére megölik férjüket, ezért az Alvilágban örökre vizet mernek egy lyukas hordóba
Daphné - Nimfa. Apollón szerelme elől menekülve babérfává változott
Daphnisz - Hermész és egy nimfa fia, fiatal pásztoristen
Déméter Ceres, Terra Kronosz és Rheia lánya, a földművelés istennője
Diké Dustitia a Hórák egyike, Zeusz és Themisz lánya, az igazság istenasszonya
Dióné - Aphrodité anyja
Dionüszosz  Liber, Bacchus Zeusz és Személé fia, a szőlőtermelés, a bor és a mámor istene 
Drüaszok Dryades erdei nimfák
Ekhión - a Gigászok egyike
Ékhó - nimfa, a visszhang megszemélyesítője
Élektra - Zeusz egyik kedvese, Dardanosz anyja
Élüszion Elysium a jók lakhelye a halottak országában (mennyország)
Éosz Aurora a Hajnal istennője
Erebosz - Khaosz fia, az örök sötétség istene
Erinnüszök  Fúriák a vérbosszú istennői 
Erisz Discordia a viszály istennője
Erósz  Cupido, Amor  Aphrodité fia, a szerelmi vágy istene 
Eumaiosz - Odüsszeusz hű kondása
Eunomia - a Hórák egyike, a törvények őre
Európé - Ágénor föníciai király lánya, akit Zeusz bika képéban rabolt el
Eurüdiké - Orpheusz felesége
Eurünomé - Odüsszeusz házának gazdasszonya
Gaia Tellus Uranosz felesége, a Föld istennője
Gigászok - Gaia fiai, kígyólábú óriások
Glaukosz - tengeristen, Néreusz szolgája
Graiák  a Gorgók nővérei, születésük óta öregasszonyok
Griffek - kutyafejű, szárnyas szörnyek
Hádész  Plutó, Dis  Kronosz és Rheia fia, az Alvilág istene
Hárpiák - Thaumasz tengeristen és Élektra lányai, félig madár, félig nő szörnyek
Hébé Juventas Zeusz és Héra lánya, az ifjúság istennője
Hektór  - Priamosz fia, a legnagyobb trójai hős
Heléné - Zeusz és Léda lánya, Menelaosz felesége, akit elrabolt Parisz, és emiatt kitört a trójai háború
Helikón - boiótiai hegy, a múzsák lakóhelye
Héliosz  Sol  a Nap istene
Héphaisztosz  Vulcanus Zeusz és Héra fia, a kovácsok istene 
Héra Juno Zeusz felesége, a házasság védnöke
Héraklész  Herkules - Zeusz és Alkméné fia, nagyerejű hős, római fordításban Herkules 
Hermész  Mercurius  Zeusz és Maia nimfa fia, az istenek hírnöke, a tolvajok istene. A túlvilágba vezeti a holtakat
Heszperia  - a Nyugat mesés országa 
Heszperiszek  - négy nimfa a Föld nyugati részén, az aranyalmák termelői 
Heszperosz  - az esti csillag 
Hesztia Vesta Kronosz és Rheia lánya, a házi tűzhely istennője
Hidra - vízi szörny
Hippokréné  - a forrás, melyet Pegaszosz fakasztott a patájával a Helikon csúcsán 
Hórák Horae  Zeusz és Themisz lányai, az évszakok, a természet és a társadalom rendjének őrei 
Hüperénór  - Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike 
Hüperión - a tizenkét titán egyike, a Hold, a Nap, és a Hajnal apja
Hüpnosz  Somnus Nüx fia, az álom megszemélyesítője
Iaszón - Aioszón fia, az argonauták vezetője
Ida - nimfa, Zeusz dajkája
Ikarosz - Daidalosz fia, az első ember, aki a repülés áldozata lett
Inó - Dionüszosz nevelőanyja, Leukothea néven tengeri istennő
Io - Zeusz kedvese, akit Héra tehénné változtatott
Iokaszté - Laiosz, majd Oidipusz felesége
Iphigeneia  - Agamemnón és Klütaimnésztra lánya 
Irisz - a szivárvány istennője, az istenek hírnöke
Iszméné - Oidipusz lánya
Kallisztó  - Lükaón lánya, Zeusz medvévé változtatott kedvese 
Kasszandra  - Priamosz jós lánya 
Kelainó - a hárpiák egyike
Kentaurok  - félig ember, félig ló testű lények, Thesszália és Nyugat-Arkadia lakói 
Képhiszosz  - folyóisten, Narkisszosz apja 
Kerberosz  Cerberus az Alvilág háromfejű kutyája 
Kérek - a halálos végzet istennői
Khaosz  Chaos az ősállapot, a világ keletkezésének kezdete
Khariszok  Gráciák a kedvesség, a báj és a hála három istennője 
Kharón  Charon az Alvilág révésze
Kharübdisz  - a hajósok réme, naponta háromszor beszívja és kiköpi a tengervizet 
Khimaira - oroszlán-, kecske-, és kígyótestű szörny
Kirké - Héliosz napisten és Perszeisz leánya, híres varázslónő
Klóthó Clotho a Moirák egyike, aki a sors fonalát fonja
Kókütosz - az alvilág egyik folyója 
Kolkhisz - az aranygyapjút innen hozzák az argonauták
Kronosz Saturnus a tizenkét titán egyike, Uranosz és Gaia fia, Zeusz apja
Kübelé  Cybele Kis-ázsiai istennő, akit a rómaiak és a görögök is tiszteltek
Küklopszok  Cyclopes egyszemű óriások 
Labürinthosz  - Minosz palotájában lévő folyosórendszer, közepén a Minotaurusszal 
Laisztrügónok  - emberevő óriások 
Lakheszisz  Lachesis a Moirák egyike, aki az élet, és a sors fonalát gombolyítja 
Lamposz - Éósznak, a hajnalpír istennőjének a lova
Laodiké - Priamosz legszebb lánya, akit elnyelt a föld
Laokoón - Apollón trójai papja, akit a tengeri kígyók megöltek
Léda - Zeusz kedvese, akit hattyú alakjában csábított el
Léthé - alvilági folyó
Létó - Zeusz kedvese, Apollón és Artemisz anyja
Lükaón - Arkadia királya, akit Zeusz farkassá változtatott
Mainaszok  Maenadok  Dionüszoszt kísérő bakkhánsnők
- Manes római maenadon, az elhunytak szeretetének továbbéltetője 
- Lares  római maenadon, a házi tűzhely és a családi élet istene
- Penates  római maenadon, a ház jólétének védője
- Silvanus  római maenadon, az erdő védelmezője
- Nemestrinus  római maenadon, a ligetek védnöke
- Pales  római maenadon, a legelők védnöke
- Terminus  római maenadon, a határok védnöke
- Bubona  római maenadon, a nyájak védnöke
- Mellonia  római maenadon, a méhesek védnöke
- Pomona  római maenadon, a gyümölcsfák védnöke
- Flora  római maenadon, a virágok és a virágzás védnöke
- Virtus  római maenadon, az erény védnöke
- Fortuna  római maenadon, a szerencse védnöke
Médeia - Iaszón felesége, híres varázslónő
Medusza - Porkhüsz tengeristen és felesége, Kétó szörny lányainak, a Gorgóknak egyike
Menoitész  - Hádész teheneinek pásztora 
Métisz - Ókeanosz lánya, az ész istennője
Mimasz - a Gigászok egyike
Moirák Párkák Zeusz és Themisz lányai, sorsistennők
Mómosz - Nüx fia, az örök ármánykodás megtestesítője
Muszaiosz  - Orpheusz fia, az őskor legendás énekese 
Múzsák - Zeusz lányai, akik a tudományokat képviselik 
  Klió  - a történetírás múzsája 
  Erato  - a szellemi költészet múzsája 
  Thalia  - a komédia múzsája 
  Urania  - a csillagászat múzsája 
  Euterpé  - a lírai költészet múzsája 
  Kalliopé  - az epikus költészet múzsája 
  Melpomené  - a tragédia múzsája 
  Polühümnia  - a himnikus ének és a kardal múzsája 
  Terpszikhoré  - a tánc múzsája
Najádok - a vizek nimfái
Nektár - az istenek itala
Nemeszisz  - Nüx lánya, minden bűnt megtorló istennő 
Néreiszek  - Néreusz tengeristen és Dórisz lányai, nimfák 
Néreusz - öreg tengeristen
Nesszosz - félig ember, félig ló: kentaur
Niké Victoria a győzelem istennője
Nimfák - a hegyek, vizek, fák tündérei
Niobé - Tantalosz lánya, Amphión felesége. Kevélysége mind a 14 gyermekét elveszejtette 
Nüx Nox az Éjszaka istennője
Ogügié - mesés sziget, Kalüpszó nimfa lakhelye
Oiagrosz - folyamisten
Ókeanosz - a földet körülfolyó nagy víz istene
Olümposz - az istenek lakhelye
Oresztész  - Agamemnón és Klütaimnésztra fia, apja halálának megbosszulója 
Orpheusz - Kalliopé, a múzsa és Apollón fia, énekes és lantjátékos
Pallasz - a Gigászok egyike
Pallasz Athéné  Minerva Zeusz lánya, a tudományok és a mesterségek istennője, a városok védnöke 
Pán Faunus, Pupercus  Hermész és egy nimfa fia, kecskelábú, kecskeszarvú pásztoristen 
Pandóra - Epimétheusz titán felesége. Felnyitotta a szelencét, amely a bajt és a szenvedést hozta a világra
Parisz - Priamosz és Hekabé fia, a trójai háború kirobbantója
Pégaszosz  Pegasus Bellerophontész szárnyas csodaparipája, aki forrást fakasztott a Helikonon
Pelórosz - a Gigászok egyike
Peneiosz - Daphné apja, folyamisten
Pénelopé - Odüsszeusz hűséges felesége
Periphétész  - vasfurkós útonálló, Thészeusz győzte le 
Perszephoné  Proserpona Hádész felesége, az alvilág királynéja 
Petrai - a két "bolygó szikla" egyike, a hajósok réme
Philoktétész  - Héraklész legjobb barátja, híres íjának öröklője 
Phineusz - vak jós, az argonauták megmentik a Hárpiáktól
Phószphorosz  Lucifer a hajnali csillag 
Pitüokomptész  - fanyűvő, kegyetlen útonálló, Thészeusz győzte le 
Planktai - a két "bolygó szikla" egyike, a hajósok réme
Plutosz - Déméter és Iaszión fia, a gazdagság megtestesítője
Podagré - a hárpiák egyike, viharistennő
Poszeidón  Neptunus Kronosz és Rheia fia, a tengerek legfőbb istene 
Priamosz - Laomedón fia, Trója királya
Prokrusztész  - kegyetlen útonálló, aki az emberek lábát az ágyhoz "szabta" alvás közben 
Prométheusz  - titán, aki az embereknek megszerezte a tüzet 
Próteusz - tengeristen, alakváltoztató, és jövendőmondó képességgel bír
Pügmaioszok  - mitikus törpe nép, évente a darvakkal háborúznak 
Pügmalion  - Küproszi király, akinek Aphrodité a szobrát életre keltette 
Püthia - Apollón jövendőmondó papnője Delphoiban
Püthón - a sárkány, melyet Apollón legyőzött
Rheia Ops Kronosz felesége, az istenek anyja
Szatírok - Dionüszosz félig ember, félig kecske alakú kísérői
Szeléné Luna Héliosz nővére, a Hold istennője
Szibillák  Sibyllák Apollón jósnői 
Szibülla - Apollón jós papnője
Szirének - Akhelóosz folyóisten lányai, asszonyfejű, madártestű szörnyek, akik a hajósokat az énekükkel bajba hívják
Sziszüphosz  - Korinthosz alapítója és első királya. Zeusz azzal büntette, hogy egy sziklát kellett egy hegyre felgurítania az örökkévalóságig 
Szkheria  - a phaiákok szigete 
Szkülla  - hatfejű emberevő szörny, a hajósok réme
Szótér - Zeusz jelzője, jelentése megmentő
Szphinx - Asszonyfejű, oroszlántestű és madárszárnyú szörny. Théba felé rejtvényt adott életre, halálra. Végül Oidipusz megfejtette a feladványt
Sztüx - az Alvilág szent folyója
Tantalosz  - Zeusz fia, akit az istenek örök szenvedésre ítéltek 
Thaleia Thalia a Khariszok egyike
Thanatosz  - Nüx fia, a halál 
Theia - Hüperión felesége; a Hajnal, a Nap, és a Hold anyja
Themisz  Justitia az igazság jövőbelátó istennője
Thürszosz  - Dionüszosz híveinek szőlőindával és repkénnyel díszített botja 
Titánok - Uranosz és Gaia fiai és lányai
Tritón - Kisebb tengeristen, Poszeidón parancsainak kihirdetője
Tüphón - Gaia fia, százfejű tűzokádó óriás
Udaiosz - Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike
Uranosz Caelus az ég istene, aki Khaosz után magához ragadta a világuralmat
Zeusz Jupiter  Kronosz és Rheia fia, a görögök legfőbb istene