Theszeusz

Athéni hérosz

Apja, Aigeusz, menekülés közben ért Troizénbe. Ott megnősült, gyereke született. De idővel otthagyta családját, és visszament Athént elfoglalni. Feleségének meghagyta, ha a fiuk, Theszeusz már elég erős lesz, vegye ki apja elrejtett kardját és saruját a szikla alól, és keresse meg őt. Ez az idő el is érkezett. Theszeusz elindult Athén felé. Útközben megküzdött az országot sanyargató gonosztevőkkel, mégpedig mindegyiket a saját módszerével győzte le:

1.    Epidaurosznál : Periphétészt saját dorongjával ütötte agyon

2.    A Megarai-szorosban : Sziniszt győzi le, aki összekötött fákhoz kötötte az embereket

3.    Legyőzi a vadkant

4.    Peloponnészosz határánál : Szkirosz rablót lábmosáskor lelökte a szikláról

5.    Eleusziszban : Kerküron birkózóval életre-halálra megküzd

6.    Athén határában, a Kefisszosz partján : Prokrusztészt is a saját módszerével iktatja ki - ő mindig az ágya hosszához igazította a vendéget, vagy levágott belőle, vagy megnyújtotta

Athénban apja hűvösen fogadta és próbatételek elé állította.

-  a maratoni bika megfékezése

-  Minotaurosz legyőzése

-  aranygyapjú elhozása

-  Perszephonét felhozni az alvilágból

 

Theszeusz és a Minotaurosz

 

Krétán a Minotaurosz legyőzésében Ariadné segíti. Theszeusz hazafelé magával hozza a leányt, de útközben Naxosz szigetén felejti. A bánatos Ariadnét Dionüszosz vigasztalja meg.

De a diadalittas Theszeusz és társai Athénhoz közeledve elfelejtkeznek arról az ígéretről, hogy siker esetén a hajó zászlaját kicserélik. A türelmetlen Aigeusz az Akropolisz szirtjéről (más forrás szerint Szunion fokáról) fürkészve a tengert, a visszatérő hajón a fekete zászlót pillantja meg, ezért bánatában leveti magát a szirtről a tengerbe - azóta hívják Égei-tengernek.

Perszephonét, noha már Hádész felesége volt, Pirithousz feleségül akarta venni. Theszeusz elment Perszephonéért, de a dühös Hádész Pirithouszt halálra sújtotta, Theszeuszt pedig az alvilágba vetette - később Héraklész szabadította ki.