Thébai mondakör

Thébait Kadmosz alapította.

Kadmosz unokája, Pentheusz nem tudta megakadályozni, hogy Dionüszosz tisztelete el ne terjedjen. A bortól mámoros thébai nők, saját anyjának vezetésével agyonverték Pentheuszt. 

Leszármazottja, Laiosz király jóslatot kapott, miszerint a saját fia fogja megölni őt és feleségül veszi majd saját anyját. Ezért az ezután születő gyermekét egy szolgára bízta, hogy ölje meg. De a szolgának megesett a szíve a gyermeken, összekötözött lábbal (Oidipusz dagadtlábút jelent) csak letette, hátha valami jótét lélek megkönyörül rajta. Így is történt, Oidipusz Korinthoszba került és az ottani király gyermekeként nőtt fel. Egyszer fülébe jutott egy pletyka a gyanús származásáról. Ezért világgá ment.

 

Delfi, romterület

 

De apja, Laiosz is épp elment Delphoiba újabb jóslatért. Egy hármas keresztútnál összetalálkoztak. Egyik sem tudta a másikról, kicsoda, de egyik sem volt hajlandó félreállni a másik útjából. Összeverekedtek, és a fiatalabbik - Oidipusz - agyonütötte az idősebbet. Oidipusz folytatta útját.

Útközben megküzdött a Thébait sanyargató szfinxszel. A szfinx egy találós kérdést tett föl mindenkinek: Melyik az az élőlény, amelyik reggel négy lábon, délben két lábon, este három lábon jár? Oidipusz rögtön megfelelt : Az ember! Csecsemőkorában négykézláb mászik, felnőtt korában két lábon, aggastyánként bottal jár. A szfinx szégyenében levetette magát a szikláról és szörnyethalt.

Thébaiba érve a város megmentőjeként ünnepelték, és jutalomból hozzáadták feleségül az özvegyen maradt királynét. Született is négy gyermekük, Eteoklész, Polüneikész, Antigoné és Iszméné. Évek múlva csapások sújtották a város lakosságát, a jóslat szerint csak akkor szűnnek meg, ha Laiosz király gyilkosa elnyerte büntetését. Oidipusz nyomozni kezdett, és csak ekkor derült ki a szörnyű igazság. Iokaszté királyné felakasztotta magát, Oidipusz kiszúrta a saját szemét és elbújdosott. A két fiú megegyezett, hogy felváltva uralkodnak. De egyszer az egyik, Eteoklész nem akarta átadni az uralkodást testvérének. Ezért Polüneikész szövetségeseket keresett, és megtámadták Thébait. „Heten Thébai ellen” - így ismerik a történetet. Mind a hét szövetséges meghalt a támadás során, a két fivér egymás kezétől esett el. Az áruló testvért a város nem volt hajlandó eltemetni, de nővérük, Antigoné mégis eltemette, ezért a város új királya sziklabörtönbe záratta, ahol öngyilkos lett jegyesével, a király fiával együtt.