Perszephoné

Démétér leánya

Egyszer virágszedés közben lehajolt a földre - ekkor Hádész, aki szerelemre gyúlt iránta, elrabolta és a föld alá vitte. Anyja, Démétér mindenütt kutatott utána, fölkeresett minden helyet. Eközben érkezett Eleusziszba, és ott is maradt. Démétér gyászát átvette a föld, nem adott termést. Zeusz közbelépett - követét, Hermészt elküldte Hádészhez. Az alku eredményeképpen Hádész minden évben fél évre fölengedte Perszephonét az anyjához, és így helyreállt a természet körforgása.