Jászón

Iólkosz királya, Peliasz kitúrta fivérét az uralkodásból. Mikor annak fia, Jászón felnőtt, elindult Peliaszhoz. Útközben Héra próbára tette: anyóka képében kérte, hogy Jászón segítse át a megáradt folyón. A fiú megtette, de egyik saruja a vízben maradt. Peliasz megijedt, mikor meglátta, mert a jóslat szerint az fogja őt elpusztítani, aki fél pár saruban lép eléje. Ezért lehetetlen feladatot eszelt ki: elküldte az ifjút, hogy kérje el Kolkhisz királyától az aranygyapjat.

Megkezdődött az út szervezése, az Argó hajó építése. Jászón maga köré gyűjtötte az összes korabeli görög hőst. Csatlakozott hozzá:

Orfeusz

Kasztor és Polüdeikész (Léda fiai)

Boreasz (az északi szél) két fia

Theszeusz

Peleusz

Héraklész

és még sokan mások.

Mivel a hajót Dodona ligetében vágott tölgyből építették, beszélni és jósolni tudott.

 

   Az Argó hajó és az argonauták

 

Útközben Héraklész kemény markában összetört az egyik evező, ezért partra szálltak fáért. Héraklész apródját, Hülaszt egy nimfa a víz alá csábította. Héraklész hiába kereste, a hajó elindult, őket ottfelejtették. Mikor rájöttek a tévedésre, nem fordultak vissza, mert a jóslat szerint Héraklésznek a tizenkét munkáját kellett elvégeznie.

Kikötöttek Thrákiában, ahol Phineusz vak jós fogadta őket. A jós nem tudott enni, mert a hárpiák rögtön az ételre szálltak, felfalták és bepiszkították. Hőseink megszabadították a csapástól : mikor jöttek a hárpiák, fényes kardjaikat csillogtatták feléjük, Boreasz két fia pedig messzire űzte őket. Hálából a jós útmutatást adott az út további részére.

Keresztül kellett menni az ún. Bolygó sziklák között. A sziklák hol egymáshoz csapódtak, hol szétváltak. Egy galambot előre küldtek, azt szétmorzsolták a sziklák, de a szétváló résben a hajó továbbjutott.

Aietész kolkhiszi király dühbe gurult, mikor megtudta, hogy az aranygyapjút szeretnék elvinni. Próbára tette Jászónt. Azt a feladatot adta neki, hogy egy nap alatt fogja járomba a két érclábú bikáját, szántsa fel Árész mezejét, vessen el sárkányfogakat, majd estére arassa is le, akkor megkapja az aranygyapjút. A király leánya, Médeia, beleszeretett Jászónba, és segített neki varázshatalmával, tanácsaival. A hős a sárkányfogakból kikelt óriások közé egy hatalmas követ hajított, azon összevesztek, így könnyűszerrel lekaszabolta őket. Médeia aztán elvezette Jászónt az aranygyapjúhoz, az azt őrző sárkánykígyót varázslattal elaltatta. Mivel tartottak attól, hogy Aietész király nem tartja be a szavát, sietősen felhúzták a horgonyt, Médeia is velük tartott.

Aietész király üldözte őket, kérte vissza az aranygyapjút és a lányát. De Jászón megszolgálta az aranygyapjút, Médeiát pedig feleségül vette, így vele kellett tartania az ő hazájába.

Kalandos útjuk volt hazafelé is, csábították őket a szirének, de Orfeusz a sziréneknél is szebben dalolt, látták Szkülla és Kharübdisz szikláit, de a Néreiszek átsegítették a hajót  a veszedelmes hullámokon.

 

  Jászón átadja Peliasznak az aranygyapjút

 

Hazaérve Jászón Médeia segítségével bosszút állt Peliasz királyon.