Hermész

Zeusznak és Atlasz leányának, Maiának a fia. Arkadiában, a Külléné hegyen született.

Már csecsemőkorában nagy zsivány volt. Kiugrott a bölcsőből és elindult. Cserjék hajlékony ágaiból sarut font magának, feltalálta a lábbelit. Egy teknősbékával találkozott, a páncéljából lantot készített. Elhajtotta Apollón csordáját, majd mintha mi sem történt volna, szépen visszafeküdt. De Apollón kérte vissza az ökreit. Hermész méltatlankodott : „Nem látod, hogy bölcsőben fekvő csecsemő vagyok?” Apollón Zeusz elé vitte, de Hermész olyan ravaszul szónokolt, hogy Zeusznak megtetszett, és megtette a koholt dolgok kitalálóinak, a szónokoknak, a tolvajoknak és az utazóknak az istenévé.

Igen jártas volt a lopásban, ellopta Apollónnak nemcsak az ökreit, de az íját és a tegzét is, Hephaisztosz harapófogóját, Poszeidón háromágú szigonyát, Aphrodité aranyövét.

Kereskedett : lantját eladta Apollónnak, és megvett egy varázsvesszőt, amit azután mindig magával hordott.

Varázsvesszeje segítségével juttatja a halottakat Hádészhoz. Az álmot is varázsvesszeje hozza.

A darvak repüléséből elleste a V betűt és feltalálta a betűvetést.

Arkadiában a nyáj növekedését is tőle várták.

 

Az istenek hírnöke, küldönce, a kereskedelem és a lopás istene. Zeusz rábízta a tornát és az ifjúságot is. Mivel ügyes, gyors, vakmerő és találékony volt, a legkülönbözőbb feladatokat bízták rá. Védő, tanácsadó, mindig megsegítette a héroszokat, sőt a halandókat is. Sokszor kellett isteni eredetű gyermekeket és ifjakat biztos helyre kísérnie.

Jelvényei : hírnöki pálca (a végére néha két kígyó fonódik), az úti kalap és a saru, mindkettő szárnyas.

 

Nem volt sok temploma, viszont az útkereszteződéseknél útjelzőként oszlopokat, ún. hermákat állítottak, amiknek a csúcsán Hermész arca volt.

Hermaionnak azaz Hermész ajándékának mondja a görög a talált tárgyat.

Ismert a sötét tudományban is, az alkimisták legfőbb tekintélye Hermes trismegistos, a háromszor nagy, a varázslat legfőbb mestere. Ma is úgy mondjuk, hogy a jól elzárt dolog hermetikusan van elzárva.

 

    Hermész és a gyermek Dionüszosz

 

Sok fiáról szólnak legendák, a legismertebbek Pán és Hermaphroditosz.