Danaidák

argoszi királylányt, Zeusz kedvesét Héra üldözi, hosszú bolyongása végén Egyiptomban telepszik le.

Leszármazottai között van két fivér - Aigüptosz és Danaosz -, akik a hatalomért civakodnak. Danaosz hazaköltözik ősei földjére, Argoszba, ott uralkodik. De testvére, Aigüptosz, ott se hagyja békén - elküldi ötven fiát Argoszba, hogy vegyék feleségül Danaosz ötven leányát. A leányok a nászéjszakán apjuk parancsára megölik férjeiket, egy kivétellel. Büntetésük az Alvilágban kapcsolatos azzal, hogy megtagadták a házastársi kötelességeket - a feleségek hagyományos feladatát kapják, vizet kell hordaniuk állandóan, egy lyukas hordóba.

   

                                                                                  Budapest, a Danaidák kútja

 

Az az egy leány, aki megtagadta apja parancsát, ősanyja lesz Héraklésznek.