Az autóbiztosítási zöldkártya kötelezõ! Az a biztosító, ahol a kötelezõ gépjármű-felelõsségbiztosítása van, kérésre ingyenesen kiállítja (egyes biztosítók automatikusan küldik). Poggyász és balesetbiztosítás ajánlott! Ezt megköthetik bármelyik otthoni irodában. Biztosításkötés esetén kérjenek mindenre kiterjedõ tájékoztatást a biztosító kötelezettségeirõl. / Pl. Visszahívják-e Önöket a megadott helyi számon bajbajutás esetén. Az esetleges felmerülõ taxiköltséget milyen esetben térítik. Milyen nemű holmiknak az eltűnésére van biztosítás. / Az autóra kötött biztosítás során pontosan kérdezzék meg jogaikat, az ügyintézõjüket, és külön térjenek ki arra a kérdésre: karambol esetén, ha a külföldi autó a károkozó, kivel tudnak otthonról közvetlen kapcsolatot tartani.

Július végén 3 család Sartiról látogatott ide a szigetre, egy ismerkedõ kirándulásra. Limenás kikötõjébe érkezve, túrájukat a sziget körbeutazásának megkezdésénél Rahoni elõtt egy kanyarban egy szembõl kisodródó autó letörölte õket. A vétkezõ görög autó sofõrje egy igen jómódú, 82. évét betöltött úriember volt. Következmény: 3 totálkáros magyar autó. A vétkezõ kórházba szállítása, a bajbajutottak közül a gyerekek fele a prénosi kórházba, a másik fele a kavalai nagykórházba került. A szülõket a rendõrségre vitték jegyzõkönyv felvételre. Péntek reggel történt, én csak délután tudtam a rendõrség hívására segítségükre sietni. Bár mindenki beszélt angolul, a rendõrségen ezt nem fogadták el. Csak "tolmács" jelenlétében írhatnak jegyzõkönyvet. A kórházban is problémát jelentett, hogy bár beszéltek angolul a gyerekek, de a sokk és a szülõk hiánya miatt még a kezelést is visszautasították. A tolmácskodásomra ott is szükség volt. Részleteket nem írok, csak a végeredményt. A magyar biztosító visszahárított minden követelést a bajokozó biztosítójára. Csak az orvosi biztosítás működött helyesen. A károkozó biztosítója számunkra részben elérhetetlen volt, ill. csak minimális térítést fizetett. A több milló Ft-s kárnak csak kis töredéke került visszafizetésre. A többire is jogosultak, de ahhoz több évre elhúzódó görög bírósági eljárás után juthatnának hozzá.


A nagyon inkorrekt eljárás a következõ biztosító által történt. DEKRA-Claims-Services-Hungary 1037 BUDAPEST, Bojtár u. 56.
Tanulság: Minden körülmények között csak magyar nyelvre lefordított nyilatkozatot írjanak alá.

endeel