Thaszosz történelme igen mozgalmas volt. Az őslakókat a föniciaiak váltották fel az i.e.II.évezredben. A mítosz szerint, mikor Zeusz fehér bika képében elrabolta Europét, testvérei a keresésére indultak. Hiábavaló kutatás után az egyik fivér, Thaszosz hadseregével együtt letelepedett a szigeten, amely azóta is az ő nevét viseli.
Az i.e.8.sz-ban a trákok támadása miatt a szigetlakók segítséget kértek a parosziaktól, akik a trákok kiűzése után letelepedtek a szigeten.
Thaszoszt a történelem során számtalan hódító és megszálló foglalta el. Mindnek a sziget kincseire : aranyára, márványára, sűrű erdőinek hajóépítésre alkalmas faanyagára, borára, olajára fájt a foga.
Egészen a perzsa háborúkig önálló, virágzó, gazdag polisz volt, hála a sziget kincseinek és kereskedői ügyességének. Sok gyarmatot is alapítottak a szemben fekvő szárazföldi partokon.
A perzsa háborúk idején a két ellenséges hatalom ütközőpontjában feküdt.
Megszenvedte Athén és Spárta vetélkedését, hol egyik, hol másik foglalta el, majd makedón fennhatóság alatt éltek. A rómaiak viszont kedveztek a szigetnek. Újabb gazdasági virágzás következett.
A kereszténység a szigeten korán elterjedt. Szent Pál i.u.49-ben a thaszosziak volt gyarmatára, Filippibe érkezett, és felépítette Európa első keresztény templomát.
330-ban a bizánci császárság része lett.

A népvándorlás korában is megtámadta néhány nép a szigetet, és sok kalóz is fosztogatta.
A IV. keresztes hadjárat (1202-1204) után a velenceiek kezére kerül. Majd tovább fosztogatták a keresztesek, a velenceiek, a spanyolok, a szicíliaiak és egyéb kalózok, később genovai uralom alá került.
1455-ben elfoglalták a törökök. Néhányszor gazdát cserélt még a velenceiek és a törökök között.
1813-ban a szultán átadja a Kavalában született albán származású Mohamed Ali vezírnek, Egyiptom urának, aki a thaszoszi Theologoszban élt gyermekkorában. Mohamed Ali ideje alatt Thaszosz kiváltságokat élvezett és némi függetlenséget is kapott.
1902-ben a törökök ismét visszafoglalták.
Thaszosz az első Balkán-háborúban szabadult fel, 1912. október 18-án. Azóta a Bukaresti Szerződés értelmében (1913. 08.10.) Thaszosz újból Görögország részét alkotja.
1941-1944: Bolgár megszállás alatt volt.
A turizmus fejlődése napjainkban ismét fellendítette a szigetet.

A sziget történelme - bővebben

Forrás:

Panoráma Görögország útikönyv 1977. (Forgács A.- Szabó M.)
Thaszosz (Rekosz Kft., ford.: Athanaszia Lambropulu)
www.go-thassos.gr
www.wikipedia.org

endeel